GELECEK SOSYAL DEMOKRASİDİR

ANA SAYFA

SODEV
KURUMSAL
SODEV
ETKİNLİKLERİ
SODEV
OKULLARI
DOSYALAR
SAYFALAR
GENÇLİK LİNKLER İLETİŞİM


 

Prof. Dr. Halil Semih ERYILDIZ

ÖZ ÖZGEÇMİŞ

 

Mezuniyet,  ODTÜ Mimarlık Fakültesi - Mimar

Yüksek, 1972  ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilim Dalı

Doktor,1994 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü                 

 

Eryıldız’ın felsefe, tarih, ve siyaset bilimleri ile ilgisi, İstanbul Atatürk Lisesi’nde okuduğu yıllardan başlamıştır,  ODTܒde öğrenime başladığı 1965 yılında CHP’ye kaydolmuştur. ODTÜ Fikir Kulubü üyeliği, Sosyal Demokrasi Derneği Yöneticiliği, Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, Parti Meclisi, Merkez ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Araştırma ve Planlama Bürosu yöneticiliği yapmış 1977’de milletvekili seçilmiştir. Sosyal Demokrasinin Ülkede yükselişi, Atatürk İlkeleri ile uyumu için ömrünün önemli bir bölümünü vermiştir, Dernekleri, Demokratik Sol Düşünce Forumları ve örgütleri, kent, gecekondu, emek, topraksızlar kurultaylarında, Eylem, Halk, Özgür İnsan, Yeni Halkçı, Toplum, Toplumcu Düşün gibi sayısız yayınlarda, CHP ve Demokratik Sol Parti Okullarında ve Gençlik Kollarında, “Araştırma Bürosu”nda, yeni tüzük ve programda, Akgünlerin Şafağında, Anadolu’da İnsan,  Demokratik Halk Devrimi ve İktidar Sorunlarında düşünce geliştirmiş, Öğretmen derneklerinde, Mimar- Mühendis, doktor odalarında, barolarda örgütlenmiş, İstanbul Yerel Yönetimler Merkezi- İYEM ve Yerel Yönetim Okulu’na, SODEV Eğitim Çalışmalarına, Aydınlanma Ateşine, daha nice değişik ortamlara inançla katılmış, emek vermiş olanların iletişim bağını, halen SDD İstanbul Şubesini canlandırarak, Özgür İnsanın İstanbul'da eskisinden daha güçlü çıkmasının sağlamak için çalışmaktadır..

Eryıldız, özellikle 12 Eylücülerce siyasette yasaklandıktan sonra, öğretim üyesi olarak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi  ve Mimarlik Vakfında ders vermiş, Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre tasarımı Bölümü Genel Koordinatörlüğü Mimarlık Enstitüsü Genel Sekreterliği, Uluslararası Yaz Okulu Müdürlüğü ve Anadolu.Üniversitesi Bina Bilgisi Ana  Bilim Dalı Başkanlığı, Kıbrıs Bilim Vakfı Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Lisans Üstü Programları yöneticisi ve İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Proje Stüdyolarında yöneticilik yanında, “Grafik İletişim”,”Ekolojik Peyzaj”, “Malzeme”, “Kentsel Tasarım” dersleri vermekte yüksek lisans ve doktora programlarında “planlama, tasarım, yöntem bilim”, dersleri ile birlikte tez yöneticiliği yapmaktadır. Halen Arnavutluk Başkenti Tiran’da bulunan EPOKA üniversitesinde Lisans Üstü dersler vermekte ve tez yöneticiliği yapmaktadır. 

Eryıldız sekizi uluslar arası kırk beş bilimsel makale, araştırma, değerlendirme ve bildiri ile kamu yönetimi ve siyaset alanında altı, kentleşme ve ekoloji alanında beş kitap, toplan 15 kitap yazarıdır. Kamu ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerde konferans, eğitim çalışması ve söyleşiler yapmış, radyo, televizyon, dergi ve gazetelerde sayısız makale ve mülakatı, yayınlanmıştır  Eryıldız projeci olarak toplu konut, banka, alışveriş.merkezi projeleri yapmış, yarışmalara girmiş, ödüller almış, yüklenici olarak kendisi ve şirketince üretilen işler yanında ulusal ve uluslar arası işler yapan firmalarla ve şantiyede çalışmıştır. TDÇİ İskenderun demir-çelik tesisleri yerleşimi planlama ve proje hizmetleri yapmış, Proje ve Arşiv sorumlusu. olmuştur. Ankara Belediyesinde Batıkent Projesinin ilk planlayıcısıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplumsal Dönüşüm Müdürlüğüne “Ekolojik Planlama ve tasarım ölçütleri” proje çalışmasını tamamlamış olup, Lefke Avrupa Üniversitesi yeni yapılarının planlaması için ve Kıbrıs’ta bir ekoköy planlaması için çalışmıştır. 

Kamu ve özel kesimde müdürlük, daire başkanlığı, genel müdürlük, yönetim kurulu başkanlığı,  milletvekilliği ve bakan danışmanlığı yapmıştır. Eryıldız, Dünya Mimarlar Birliği Genel Kurullarına, atölye çalışmalarına, seminerlerine katılmış, bildiriler sunmuş, odayı ve ülkeyi temsil etmiştir. Dünya Mimarlar Birliği UIA/Habitat komisyonu, Türkiye Kesimi üyeliği, UIA/ Mimarlık ve Enerji Komisyonu, Komisyonu Sekreterliği yapmış olup, Küresel Ekoköyler ağı GEN (Global Eco-Village Network) Türkiye ve Ankara Kesimi oluşturucularındandır. 

 

 

1. Adı Soyadı

: Halil Semih ERYILDIZ  

          

2. Doğum Tarihi

: 5 Mayıs 1946

 

3. Unvanı

: Profesör Doktor

 

 

4. Öğrenim Durumu

 

 

Derece

Alan

 

Yıl

 

Lisans

Mimarlık

 

1971

 

Yüksek Lisans

Yapı Bilgisi 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

1972

 

Doktora

Kentleşme ve Çevrebilim

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Akademik Unvanlar

 1994-  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi- Y. Z.

1995-1997/ Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi- Y.Z.

1996-  Doçent YÖK- ODTÜ

1997-2000/Anadolu Üniversitesi MMF Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

2000-  Anadolu Üniversitesi MMF Mimarlık Bölümü

           Bina Bilgisi Ana bilim dalı Başkanı

1999– 2002 Mimarlık Vakfı, Mimarlık Enstitüsü Genel Sekreteri

2001- 2002 Gazi Üniversitesi MMF ŞBP ve Mimarlık Bölümleri

           Öğretim Görevlisi- Yarı Zamanlı

2002-  Bahçesehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesör –
           İç Mimarlık Bölümü Koordinatörü

2003 BŞÜ MF Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

2004- Lefke Avrupa Üniversitesi MMF Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

2004 İç Mimarlık Bölüm Başkanı,

2006- LAU MMF Enstitü, Mimarlık Y.L. ve Doktora Programları Koordinatörü

2008-2009 İstanbul Aydın Üniversitesi MMF, Öğretim Görevlisi- Y.Z.

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri; Yüksek Lisans Tezleri

Deva Hatice, Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü “Ecological Settlement Proposal In Lefke”. Mayıs 2006, Güzelyurt- KKTC

Ülkü Duman tarafından hazırlanan  “ekolojik planlama ilkeleri ışığında Eryaman V. Etap Toplu Konut Alanının değerlendirme” isimli yüksek lisans tezi ve jürisi 10.9.1999,  Ankara Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  Peyzaj anabilim dalı,

Eray Bozkurt tarafından hazırlanan “Environmentally Responsive Design in Architecture with Ken Yeang’s Design Agenda Under Focus” isimli Y.Lisans tezi Jürisi, Aralık 2000, O.D.T.Ü.

 

7. 1- Yayınlar, Yazılan Uluslararası ve Ulusal Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler.

1.     “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması” TÜSES Vakfı Basımı, İstanbul 1989,54 s.

2.    “Avrasya Megapolü İstanbul” Kültür Bakanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı 1543/55-Ankara 1993, 218 sayfa.

3.    “Yöre ve Bölge Araştırmalarında Türkiye-İspanya” Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1994, 208 sayfa.

4.    “Ekokent  Gece Yayınları, MF Ltd. Şt., Ankara, 1995, 162 sayfa.

5.      “Yeşili Görmek’  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını,  Mayıs. 1999, 32 s.(Bayar Çimen’le birlikte)

6.      “Mimarlık Eğitimi ve Mimarlıkta Uzmanlık Değerlendirmeleri, “ Mimarlık Vakfı-                    YEM İstanbul Kasım 2001, 64 sayfa.

7.      “Batıkent” Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Bilim Dizisi:19, İstanbul 198 sayfa, 2002

8.      “Ekopeyzaj” Bahçesehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 186 sayfa,  2004.

9.“Yeşil Yerel Yönetim” Algı Yayınları İstanbul, 322 sayfa, 2007

10.“Ecotransformation” IBB Kentsel Dönüşüm Md. 128 sayfa 2008

 

7.2 Uluslararası Bilimsel Kuruluş Katılımları

1.      1990 UIA- Dünya Mimarlarının üst Birliği’nin üç yılda bir yapılan bilimsel ve yönetimsel toplantısı olan ve XVII’ incisi Montreal’de yapılan Dünya Kongresinin Sonuç Bildirisi Komitesinin 5 üyesinden biri olarak bildiri yazımına katılmıştır.

2.      1993 UIA- Dünya Mimarlarının üst Birliği’nin üç yılda bir yapılan bilimsel ve yönetimsel toplantısı olan ve XVIII’ incisi Chicago’da yapılan ve Mimarlığı değiştiren“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Mimarlık” bildirgesi ile sonuçlanan genel Kurul Çalışmalarına Türkiye Kesimi Yöneticisi olarak katkı ve katılım.

3.      UIA Dünya Mimarlar Birliği Mimarlık ve Enerji Grubu Üyesi 1993- 2005

4.   UIA Dünya Mimarlar Birliği Barselona, XIX Dünya Kongresi 1-7 Temmuz 1996.                              D. ve S. Eryıldız ortak sunuş: “Sürdürülebilir bir geleceğe mimar olarak katkımız;                                 “Bir Ekoev Örneği”.

5.   UIA Dünya Mimarlar Birliği Pekin, XX Dünya Kongresi, 1999; “Ekolojik Mimarlık ve Hocamköy Projesi Ekoköy Modelinde Doğal Malzeme Kullanımı” sunuşu 23-26.Haziran 1999, Pekin, s: 50-54. D. ve S. Eryıldız ortak sunuş.

6.      UIA Dünya Mimarlar Birliği Berlin, XXI Dünya Kongresi, 2002;  poster sunuşu “Uygulanan Mimari eserlerimiz ve Projelerimiz”

7.      UIA Dünya Mimarlar Birliği İstanbul XXII. Dünya Kongresi, 2005; S. & D. Eryıldız poster sunuşu `Türkiye’de Uygulanan Sürdürülebilir Projeler ve Değerlendirilmesi”

         3-7 Temmuz 2005.

8.      UIA Dünya Mimarlar Birliği Torino, XXIII Dünya Kongresi, 2008; Genel Kurul Bağlamında Torino 2 Temmuz 2008 - 18.30, Palazzo Bertalazone Di San Fermovia D’assissi 14- adresinde bulunan NOW Türk Mimarları sergi ve konferans salonunda İstanbul Projeleri paneli Prof. Dr. Semih Eryıldız Eşgüdümünde yapıldı: “Kartal için Zaha HADID, Massimiliano FUKSAS, Kisho KUROKAWA Küçükçekmece için Ken YEANG, MVRDV Winny MAAS, Kengo KUMA projeleri sunuldu

 

7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      “Eski Komünist Ülkelerdeki Mimari ve İnsani Olanak ve Olasılıklar”;                            Mimarlık Dergisi. 253. Sayı Temmuz 1993, s.22.

2.      “Konut Sorunu” ve Toplu Konut “Çözümleri”  özel sayı editörü Semih Eryıldız                    yazısı “Mimarlık Dergisi” 261. sayı Ocak 1994, s.18-35.

3.      “Avrasya Yapı ve Mimarlık Enstitüsü” Mimarlık Dergisi 263. s, Mayıs 1995. s.8.

4.      4.“ Sürdürülebilirlik tartışmalarına sürdürülebilir giriş “Mimarlık Dergisi, s.268                Nisan 1996.

5.       “Kentsel Ekoloji”, Mimarlık, Mayıs 1996, Sayı 269, s. 25-30.

6.      “Bir Eko Ev Denemesi”, Mühendisler Birliği Dergisi, Eylül 1998, s. 18-20.

7.      “İşlevsel, Ekolojik, Estetik”, Domus m,  Nisan-Mayıs 2001, sayı 10, s.128- 129.

8.      “Ekolojik Planlama ”, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Haziran 2003, s. 2-7.

9.      “Sürdürülebilirlik ve Mimarlık”, özel dosyasında “Ekolojik Mimarlık Uygulamalarımız”  Arredamento Mimarlık, Ocak, 2003, s:71-75. “Ekolojik Planlama ve Tasarım”,

10.  ‘Sürdürülebilirlik ve Mimarlık’  Dosyasında Ekolojik Mimarlık”, Arredamento Mimarlık,                      Ocak 2003, s.71-75.

11.  Çevreci Mimarlık ”, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şube, Haziran 2003, s. 2-7.

12.  “Enerji Etkin Tasarım, Örnek Yapılar”, Buğday, Sayı 3-4, 2004, s. 22.

13.  İstanbul’dan bir UIA Kongresi Geçti”, Bülten 35, Mimarlar Odası Ankara Şubesi.                2005. s.29-32.

14.  “Eko Ev “, TASARIM, sayı 170, s: 132- 133. Nisan 2007.

15.  “Çevrenin neler Yapabileceğini Bilmem Anladınız mı? “, TASARIM, sayı 170, s: 115.                       Nisan 2007.

16.  “Tasarladık – Tükettik”, Maison Française, Eylül No: 148, 2007, s:243-249. .

17.  “Sürdürülebilir Kent Planları ”Semih Eryıldız, Özge Yalçıner ve Demet Irklı Eryıldız,               Mimaran, Yıl 1, Sayı 2, yaz 2007, s:. 44-58.

18.  “Sürdürülebilir Planlama ”, Yapı Dergisi, Kasım 2007, Yapıda Ekoloji, s: 59-63.

19.  “ Ekolojik Planlama”, Arkitekt, Sayı 463, Yıl 67, Ocak 1999, s. 58-59.  (Avery Index or Architectural Periodicals)

20.  “Mimarlık Sendikası”, Arkitekt, Sayı 464, Yıl 67, Mart 1999, s. 58-59.  Avery Index or Architectural Periodicals)

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      “Milli Sarayları Kullanıma Açılması İçin Örgütlenme Modeli” bölüm 2 “TBMM Milli Saraylar Sempozyumu Ankara 1985 S: 230 - 266

2.      “Çevreyi Geliştirici Planlama” Dünya Şehircilik Günü Konferansları 11-12 Kasım 1992 Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul

3.      “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Mimarlık” sunuş: Başkan Oktay Ekinci, Mimarlar Odası Kırkıncı Yıl Panelleri ve Forumu, P:264-268 / 277-279, Yazarın diğer sunuş ve tartışmaları a.g.e. P. 334-336 ve 344 Kasım 1995 Ankara,

4.      “Çevreyi Geliştirici Kentleşme” Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II, Ekim 1993,                   Atatürk Kültür Merkezi 1993 s.88-90

5.      “Lafla Değil GAP’ta Sürdürülebilir Kalkınma” Ankara 1994 (A. Erim ile birlikte)                       “GAP Sempozyumu Kitabı” s:34-38.

6.      “Çevreyi Geliştirici Kentleşme” s.88-90, “Kimlik Geçerlik Kuramsal Ahlak Üstüne”                 s: 50-252, Forum P. 235-237 Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II, Kimlik, Meşruiyet,   Etik; TMMOB Mimarlar Odası, Ekim 1996 Ankara

7.      “Mimari ve  Güneş Enerjisi - Aktif ve Pasif Kullanım Olanakları”  ‘Yenilenebilir                       Enerji Kaynaklarından Güneş ve Rüzgârın Deniz ve Kültür Balıkçılığında Kullanım                       Olanakları ve Teknolojisi’ Sempozyumu, 28-29 Mayıs 1998 İzmir.

8.      “Fotovoltaik Modüler ve Mimaride Uygulama Olanakları” başlıklı bildiri,‘

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı s: 98 ’ 19-21 Haziran 1998, İzmir.

9.      Ekolojik Mimari ve İnşaat Teknikleri ile Enerji İhtiyaçlarının minimize edilmesi

“Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Türkiye’deki Uygulamaları,”

Konferansı Bildiriler kitabı 3-4 Nisan. 1999, İstanbul MMO yayın no:15 S. 41-58.

10.  ‘Pasif Enerjili Binaların Gelişim Sürecinde Düşük Enerjili Binaların Önemi’

Başlıklı bildiri, ‘Güneş Günü Sempozyumu ve Sergisi’99’ Erciyes Üniversitesi

Kayseri, 25-27 Haziran 1999,  (T Özkan ile birlikte).

11.  “Çevreyi Geliştirici Kentleşme” P.88-90, “Kimlik Geçerlik Kuramsal Ahlak Üstüne” P.250-252, Forum P. 235-237 Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II,               

12.  “Ekolojik Mimari ve İnşaat Teknikleri ile Enerji İhtiyaçlarının minimize edilmesi“

Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Türkiye’deki Uygulamaları,

Konferansı Bildiriler kitabı 3-4 Nisan. 1999, İstanbul MMO yayın no:15 S. 41-58.

13.  “Enerji ve Yapı Yüzeyi ilişkisi” III. Ulusal Temiz enerji Sempozyumu 15-17 Kasım.  2000, İstanbul s: 271- 280 ( Demet Irklı ile birlikte)

14.  “Econovation in Existing Urban Tissue Ecological Renovation of Social Housing Unit in Ankara” Dünya Yenilenebilir Enerji Kongresi,-IV, Renewables. The Energy for the 21 Century. Ed. A.A.M. Sayigh – Brighton, UK, 1-7 Temmuz, 2000. v.1, pp. 553-556. (Demet Irklı Eryıldız ile)

15.  “Enerji Etkin Yapı Tasarımı: Örnek Yapı ve Projeler”,Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre -4.   

Türk Alman Enerji Sempozyumu, 21-24 Haziran 2001, İzmir, s.357-374. 

16.  “Energy Considered High -Rise Building: An Example Office Building For İstanbul Municipality”   

Dünya Yenilenebilir Enerji Kongresi - VII, Renewables World’s Best Energy Option Ed. A.A.M. Sayigh – Köln- Almanya, 5 Temmuz, 2002.( Demet Irklı Eryıldız ile)

17.  “Ekolojik Mimarlık”, Uluslararası XVI. Yapı-Yaşam 2004 Fuarı & Bursa, 27-29 May, 2004,   

       pp.145-165.

18.  “Sustainable Projects in Turkey” Creating The Future FAE 3rd   Uluslar arası Sempozyum  25-26 Kasım 2004 Gemikonağı- KKTC  Bildiriler Kitabı s: 83- 92 (Demet I Eryıldız ile)

19.  “Eco Tourism For Sustainable Future in Cyprus” Creating The Future FAE 3rd   Uluslar arası Sempozyum  25-26   Kasım 2004 Gemikonağı- KKTC  Bildiriler Kitabı s: 93-104

20.  “A Comparative Analysis of the Built and Project”,  21st   PLEA Conference, Passive and Low Energy Architecture,19-22 Eylül, 2004, Eindhoven pp. 113-118. (with  Demet Irklı Eryıldız)

21.  “Beşinci Güneş Enerjisi Çalıştayı”  Koordinatör Danışman; Çesme Euro solar  Türkiye.        09-10-11 Kasım 2005 Çeşme

22.  “Creating the Future”, 4th FAE Uluslararası Sempozyum  Bildiriler Kitabı; Lefkoşa, 2006. ISBN 975-98897-1-4.Editor

23.  “Mimarinin Doğa ile Buluşması”, Ekokentler Kentsel Ekoloji Ve Yaşanabilir                         Kent Sempozyumu, EU Coğrafya Bölümü- “Planetearth Earth Sciences for Society”                        6-7-8 Kasım 2008, İzmir, Çağrılı Bildiri,

24.  “Yerel yönetimlere ekolojik yaklaşımlar, katılımcı demokrasi ve  alternatif politikalar” Viranşehir Belediyesi  Sempozyumu II, 10-Ocak 2009 Çağrılı Bildiri, Basım aşamasında.

25.  “Kent Yoksulluğunu Yok Edecek Üretici Kent Rehberi” 195-198 ve 547-550 Çağrılı Bildiri. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi, 21 Mart 2009 Bursa Tüyap Fuar Merkezi

26.  “Yeşil Yerleşim Planlaması” CSD, Yeşil Politika Enstitüsü ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Yeşil Ekonomi Konferansı’                        20-21 Haziran. 2009, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesi, Basım aşamasında.

 

7.6 Diğer Yayınlar

1. 1994-1997 Mimarlık, Dergi - Mimarlar odasının yayın organıdır. Türkiye’de en çok basılan mimarlık dergisidir. Bu dergilerde Yayın Kurulu, Üyesi, Yazarı, Yayın Kurulu Başkanı Kurul adına Dergi sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğü. “Mimarlık” yayını hale sürmektedir. “Mimarlık Dergisi” ulusal indeksli dergidir. Konut Sorunu ve Toplu Konut Çözümleri” özel sayı editörlüğü. (1994-96) No: 261, Ankara 1995 P: 18-35

·        “Mimarlık ve Çevre” özel sayı editörü No 265 Ankara, Haziran 1996, P:265

·        “Arkitekt”te ve “Art Dekor”,  ve “Mimarlar Odası Ankara Bülteni”nde Ekoloji Dosyaları.

2. “Konut Sorunu ve Toplu Konut Çözümleri” özel sayı editörlüğü. 

   (1994-96) No: 261, Ankara 1995 P: 18-35

5. ‘Sürdürülebilirlik ve Mimarlık’  Dosyasında”, Arredamento Mimarlık, Ocak 2003.

6. “Çevreci Mimarlık”, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Haziran 2004.

7. “Mimari doğayla barışınca” Cumhuriyet gazetesi 29. Mart. 2008 ek sayfa 10.

(Sinem Dönmez) ile söyleşi.

8. Çevreci Mimarlık Üzerine, Türkiye Radyoları,  I. Program,  Kasım. 2001.

9. Çevreci Peyzaj,  Türkiye Radyoları, II. Program, Mart. 2002.

10. TRT II TV. Programı Kentleşme & Çevre. Kanal 7 Ekolojik Planlama ilkeleri.

 

8- Bilim Kurulu ve Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

Mimarlar Odası 1971, Anadolu Kulübü 1977- Ekoköy kooperatifi 1996- , Ekolojik Mimarlık Mesleki Bilimsel Çalışma Komitesi 1996- ,   Mimarlık Vakfı 1997- ,  Avrupa Ekoköyler Ağı 1998-, Türkiye Yazarlar Sendikası, 1998,  Mimarlık Bölüm Başkanları Grubu 1999- Mimarlık Vakfı ve Enstitüsü Üyesi, 1998- Mimarlık Enstitüsü Kurucu Genel Sekreter. 1999-2002, Mimarlar Derneği 1927 üyesi. 1982-.

1997 Haziran,   Permakültür kursu Max LINDEGGER Hasandede, Kırıkkale, Sertifika.

1998 - İstanbul - Şile kooperatif üye ve tasarımcı

Kibutz Modeli ve Ekolojik Köy Tasarımı Atölye Çalışması, Organizasyon Komitesi Üyesi,                 23-24-25 Nisan 1998, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara - Türkiye.

Türkiye Ekolojik yaşam Arayışları Semineri, Organizasyon Komitesi Üyesi, 25-26 Nisan 1998, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara.

Hasandede Kent Meydanı Düzenlemesi ve Belediye Hizmet Binası Öğrenci Yarışması,                10 Mayıs 1996 proje teslimi.

1990’dan Günümüze Ankara’da Konut Yarışması II, Yenimahalle Bölgesi Jüri Üyesi, 1997.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası, Dış İlişkiler Komitesi Sekreter Üyesi 1990- 1992.

TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 32. Dönem Eğitim Komisyonu Üyesi,  1992-1994.

TMMOB, Mimarlar Odası 34. Dönem Onur Kurulu Üyesi, 1990- 1992.

TMMOB, Mimarlar Odası 34. Dönem Mimarlık Eğitimi ve Öğrenci İlişkileri Komitesi Üyesi, 1994-.

TMMOB, Mimarlar Odası 34. Dönem MD/ÇED Merkez Danışma Kurulu Üyesi 1996-.

TMMOB, Mimarlar Odası 34. Dönem UIA/Habitat Komisyonu, Türkiye Kesimi Komisyonu Üyesi 1996-.

TMMOB, Mimarlar Odası 34. Dönem UIA/Mimarlık ve Enerji Komisyonu,  Türkiye Kesimi Komisyonu Üyesi 1996-.

GEN (Global Eco-Village Network) Türkiye ve Ankara Kesimi Oluşturucu ve Katılımcısı, 1996-.

EKOOP-Ekolojik Yaşam Kooperatifi kurucu ve yönetim kurulu üyesi, (Hocamköy,   Eko-köy Projesi), 1996-1997.

TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 35. Dönem Eko (Ekolojik Mimarlık)   MBÇK Kurucu Üyesi 1998-2000.

TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 35. Dönem Bilgisayar MBÇK Üyesi 1998-2000.

Global Eco-Village Network (Küresel Eko-köyler Ağı), Avrupa Konsülü  (Y. Yönetim Kurulu) Üyesi, 2000-2002.

TMMOB, M O. Ankara Şubesi, 37. Dönem Eko (Ekolojik Mimarlık) MBÇK Başkanı 2002-.

TMMOB, Mimarlar Odası, Danışma Kurulu Üyesi, 5-6 Kasım 1994, Bursa.

Boğaziçi Arnavut köy Güzelleştirme Derneği Başkan 1998- 2001

GEN- Europe General Assembly, Torri Superiore, İtalya, 25-30 Haziran 1998.

Mimarlık Enstitüsü, Kurucular Kurulu, 19 Eylül 1998, İstanbul.

GEN/ 2. bölge -Avrupa Toplantısı-, Lebens Garten, Steyerberg, Almanya,  8-16 Şubat, 1999.

TMMOB, Mimarlar Odası, Danışma Kurulu, 5-7 Mart1999, Kütahya.

TMMOB, Mimarlar Odası, Olağanüstü Genel Kurulu, 14-16 Mayıs 1999, Bursa.

GEN/ 2. bölge -Avrupa 3. Toplantısı- Hasandede, Türkiye,  26-30 Ekim, 1999.

GEN/ 2. bölge -Avrupa 4. Genel Kurul Toplantısı, L’arche, Fransa, 2 – 7 Temmuz 2002.

“Yerel Yönetimler 2000 Yenimahalle Kent Kurultayı”, İmar – Çevre ve Konut Komisyonu Üyesi 2000.

TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 33. Dönem Kültür MBÇK Üyesi.

Uluslararası Eko Mimari Sempozyumu ve Çevre Dostu Ürünler Fuarı, Sempozyum Yürütme Komitesi Üyesi, 26-30 Ekim, 1999, Antalya.

MOBBIG- Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu,

2004 – “Ulusal Akreditasyon Komitesi” MOBBIG tarafından seçilen üye.     

Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası 4. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Sempozyumu, Bilim Komitesi Üyesi,2006.

 

9 Yönetim Deneyimi

1966   Londra Türk Büyükelçiliğinde görevli

1968   Ankara Nazım Plan Bürosu

1969   İstanbul Sheraton Oteli İnşaatı

1970   Hakkâri, Manis Köyü İlkokulu Yapımı (Yönetici)

1971 Özgür İnsan Dergisi Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve yazar

1972 TDCI İskenderun Demir Çelik Fabrikası Şantiyesi

           Projeci mimar (ve bilahare), Proje ve Arşiv Şefi,

1974   Ankara Belediyesi- (Vedat.Dalokay Dönemi) Danışman ve

                     Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü, Batıkent Koordinatörü

1977-1980   TBMM Ankara Milletvekili

1980- 1981  Yeni Halkçı- yayıncılık çalışması

1981-1989   Mimarlık ve İnşaat uygulamaları (Ant Yapım- Proje A. Ş)

                    Yönetim Kurulu  Başkan

1990-1991   Yenimahalle Belediyesi Planlama Kurulu Başkanı

1992-1994 İspanya Madrid görevli

1995             Kültür Bakanlığı, Bakan – İsmail Cem- Danışmanı

1996             Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama ve Bütçe D. Başkanı

1999             Anadolu Üniversitesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı

1999-2002     Mimarlık Enstitüsü- Genel Sekreter

2002-2004 BŞÜ İç Mimarlık Bölüm Koordinatörü

  2003 BŞÜ MF Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

  2005 LAU Mimarlık Lisansüstü programları Koordinatörü ve

                      İç Mimarlık Bölüm Başkanı

 

10- Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Materials and Components

2

2

80

 2007-2008

 Bahar

Elective III- Sustainable Architecture

3

0

     22

 2007-2008

 Güz-Bahar

Architectural Design I & II

4

8

     10

 2007-2008

 Güz-Bahar

Architectural Design III & IV

4

8

     16  

 2007-2008

 Güz-Bahar

Graphic Communication I & II

2

2

      80

 2007-2008

 Bahar

Urban Design

2

2

     34

 2007-2008

 Güz

Landscape Design

2

2

     34

 2007-2008

 Güz-Bahar

Interior Architectural Design 

4

8

      18

 2007-2008

 Güz

Advanced Architectural Planning &Design *

3

0

      7

2008-2009

Mim 106

İnsan ve Çevre I ve II

3

0

24

2008-2009

Mim 206

Mimarlık Teknolojileri I ve II

 

3

0

22

 

11-  ÖNCEKİ YILLARDA VERİLEN BAZI DERSLER

MIV Mimarlık Enstitüsü Yaz Okulları- Atölye Çalışmalarında verilen dersler

Ekolojik Tasarım ve Planlama dersi ve atölye çalışmaları:

1999– 2001 Mimarlık Vakfı, Mimarlık Enstitüsü Genel Sekreteri
2002- Bahçesehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesör –
İç Mimarlık Bölüm. Koordinatörü

Arch. 1021 ve 1022 Graphic Communication

Arch.  2033 ve 2034 Environmental Control

2003- BŞÜ MF Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

Arch. Landscape

Arch. Sustainable Construction

Arch. Çevreyi Geliştirici Tasarım

Arch. Çevre Tasarımı Stüdyo I ve II

MIV Mimarlık Enstitüsü Yaz Okulları- Atölye Çalışmalarında verilen dersler

Ekolojik Tasarım ve Planlama dersi ve atölye çalışmaları:

Arch 1021 ve 1022 Graphic Communication

Arch.  2033 ve 2034 Environmental Control

2003- BŞÜ MF Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

Arch. 3912  Landscape

Arch. 3901  Energy Efficient Construction

Arch. 5001 Çevreyi Geliştirici Tasarım I

Arch. 5002 Çevreyi Geliştirici Tasarım II

Arch. 5701 Çevre Tasarımı Stüdyo I

Arch. 5702 Çevre Tasarımı Stüdyo II

 

EKOLOJİK ÇALIŞMALARA KATILIM ve KATKILAR

 

1968         Mersin İl Özel Yönetimi ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi işbirliği ile; Prof. Dr. Feyyaz Erpi’nin tasarımı olarak ve onun denetiminde inşa edilen “Aydıncık- Glindre- İlk ve Orta Okul- Temel Eğitim Yapısı“nda, doğal malzemeler ve ahşap üzerinde, 4 ay uygulama çalışmaları yaparak binayı tamamlayan 21 öğrenciden biridir.

1970   Hakkari İli Yüksekova İlçesi Manis Köyünde SDDF tarafından 1970 yılı yaz aylarında    

           Kerpiç Malzeme Kullanarak tamamlanan İlkokul ve Lojmanı Binası tasarımını ve   

            başından sonuna dek uygulamasını yapmıştır.

1972         ODTÜ Kampusunda Şisme Sera Binası tamamladı; Park Bahçeler Müdürlüğünün sera oalrak kullanılması için 6 ayda tamamlanan bu yapı toprağa hiçbir kalıcı iz (ayak izi= footprint) bırakmayan özelliktedir. Bu özelliği yanında hafifliği, yeri değişebilirliği, farklı alanlarda kullanılma özelliği ile dünyada halen bilinebilen en ekolojik sütürüktür olarak kabul görmektedir. Yapıldığı zanmanda hem ODTÜ Kampusunda bir mezunu tarafından yapılan ilk yapı hem de Türkiye’de yapılan türünün ilk örneğidir.

1973         İsdemir Yerleşiminde Çevre Duyarlı Lise- Temel Eğitim, Konut, Büro yapıları 

tasarlanmıştır; İsdemir Türkiye’nin en büyük sanayi yatırımıdır. İlgili Bu projeleri mimar ve proje ve arşiv şefi olarak tamamlamıştır.               

1976      Dünyanın; büyük ve çevre duyarlı; toplu konut proje alanı olan Batıkent alanı

düşüncesinin oluşturulmasını, kmulaştırılmalarının ön projelerin eşgüdümünü, Ankara Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürü ve Belediye Başkanı’nın ilgili  danışmanı olarak eşgüdümlemiş  ve Kent- Koop tüzüğünü hazırlamıştır.

1978    Çevre değerlerini koruyan bir toplu konut yasa önerisi hazırlamıştır.

            Bu tasarının hükümetçe teklfe dönüştürülmesi ve yasalaştırılmasına olanak

            bulunmayınca Milletvekili teklifi olarak sunmuştur. 2. Eylül rejimi tarafından,

            bu kurgu üzerine ekolojik temellerinden arındırılarak oturtulan yasanın

            işlememedi; Özal döneminde ticari hale getirildikten sonra yürürlüğe girdi.

1979      Batıkent Benzeri Projelerin Yurt sathına yayılmasını sağlamak amacıyla çalışan  Bakanlıklararası çalışma grubunda Eryaman, Beylikdüzü ve İzmir’de ancak darbe sonrası gerçekleştirlebilcek büyük toplu konut projelerinin temelini attı.

 1981-  Serbest bimar ve uygulamacı olarak günümüze dek süren projelerde eko yaklaşımlar;

  • Batıkent alanında tasarlanarak tamamlanan ve Anadolu Yerleşimlerinden esinlenen 306 konutluk Özgür Konut Kooperatifi

1986    Aksu tranşe drenaj

1989    İstanbul Ortak Altyapısı

1996    Dünyanın ilk ekoev yarışmasına katılım; İspanya- Kanarya

1997    E- Koop Hasandede- Hocamköy

1998    Durudeniz

1999    Ve diğer yarışmalar ile özellikle;

a.        Gölbaşı

b.       Gelibolu yarışmalarına ekolojik öneriler sunulmuştur.

1992    Avrasya Megapolü İstanbul” adıyla Kültür Bakanlığı tarafından basılan eser üzerinde çalışarak gönülden bağlı olduğu kentin varlıkları sorunları ve gelecek gelişimi ile ilgili araştırmalarını toplamıştır.

1989    Başında bulunduğu ANT şirketindeki her biri bir yaratıcı deha olan ortakları ile birlikte yaptığı sayısız işten biri olarak, kazanca kayba da pek bakmadan Kentlerin yüzünü sivilce gibi dolduran, asfaltlarını yamalı bohçaya çeviren kırk kez kazılma talihini ilk kez kırıp, elektrikten-telefona, gaza ve yağmur suyuna kadar tüm kentsel altyapıyı tek kazı-yapı düzenine bağlayan sistemin ilk ve son başarılı uygulamasını “İstanbul Ortak Tranşe İhalesi”ni tamamlamıştır.

2001    Oturduğu Arnavut köy’de muhtar ve duyarlı semt sakinleri ile el ele, semtin dokusunu yok edecek 3. Köprü gibi kötülüklere direnecek, semt evi- meydanı, panayırının canlandırılması, düzenli boğaz motoru servisleri ve İstanbul semt dernekleri federasyonu kurulması gibi sayısız fikirler için uğraşan derneğin en zor zamanlarında üç yıl başkanlığını yapmıştır.

2005 İstanbul Belediyesi’nin hizmet sıkıntılarını gidermek üzere planlanan (sonradan vaz geçilen) Hizmet binası yarışmasına ekoyapı önerisi sunmuş, “İstanbul Ekolojik Kentsel Yenileme rehberi” hazırlanması için IBB tarafından ısmarlanan projeyi ısrarlı ve uzun çalışmalarla tamamlamıştır. Halen Kartal Merkezli olarak yapılması planlanan Yeni İstanbul Merkezi ile ilgili 70’li yıllarda üzerinde çalıştığı Batıkent projesinden çok daha şümullü bir proje önerisi üzerinde çalışmıştır. 80 öncesi Ankara’da geliştirdiği tahsisli yol projesinin benzerinin Taksim-Şişli arası uygulanması çalışmalarına yardım etmiştir.

2010 Avrupa Sosyal Forumunda Davetli Panelist. 2. Temmuz. 2010 s14:00-20:00 ITU 

         Gümüşsuyu Kampusu, Makina Bölümü, Salon M108

 

KURUCU AKADEMİK ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER

 

1.        ODTܒnün bir barakadan başlayan kuruluşunu; kampuslaşmasını 1965- 1972 yılları arasında izleyerek;, 1992- 2002 yılları arasında öğretim görevlisi olarak, düşünsel katkıda bulunma fırsatını buldu,

2.        1972 de bir mezunu olarak kampusta yapılan ilk deneysel yapısını;  “Pnömatik Sera Binası”nı; yaptı.

3.        İskenderun Demir Çelik Tesisleri Müessese Müdürlüğü Planlama ve Arşiv Şefi olarak “Temel Eğitim Yapısı, Alışveriş Merkezi ve Konut Blokları”nın bir bölümünün projelerini yaptı.

4.        Ana Kurgusunu V. Dalokay’la hazırladığım ön planlamasının tamamladığım Batıkent kurgusunda, üniversiteye kadar her eğitim kademesinin planlamasında çalıştı.

5.        Anadolu Üniversitesi “2. Eylül” yerleşkesine geçilmesi ve  teknik üniversiteye dönüşmesi çalışmalarına Aynı Üniversite Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim dalı Başkanı olarak katkıda bulundu.

6.        Mimarlık vakfı Enstitü Genel Sekreteri olarak; Enstitü eğitim çalışmalarını başlatıp 4 yaz sömestri okulunu; yönetti.

7.        Dünya Mimarlar Birliği- UIA- Enerji komisyonu çalışmalarına katıldım,

8.        Avrupa Küresel Eko köyler Ağının;  uluslarası ve Türkiye kesimi eğitim çalışmalarına katıldım bir bölümünü örgütledi.

9.        Bahçeşehir Üniversitesi “İç Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans” koordinatörü olarak üniversite Beşiktaş yerleşkesine geçene kadar süren her tasarım çalışmasında yer aldı.

10.     Türkiye Mimarlık Akreditasyon Kurulu Kurucu Kuruluna Mimarlık Bölüm Başkanları Kurulundan seçilmiş üye olarak katıldı.

11.     Lefke Avrupa Üniversitesi’nde inşa edilen “Merkez Derslikler” ve “Kayıt Kabul Yapısı” gibi inşa edilen ve kaynağı da sağlandığı halde yapılmayan “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi” gibi sayısız yapının eşimle birlikte projesini ve maddi destek alan planlama projesi ekip liderliğini yaptı.

12.     “Plato” adıyla YÖK Genel Kurulundan geçen ve TC Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile meslek Yüksek Okulu olarak onaylanan kurumu başlangıcından tamamlanmasına kadar mütevelli heyet üyesi olarak hazırlanmasını sağladı.

13.     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne “Ekolojik kentsel Dönüşüm rehberi” hazırladım. İdarenin isteklerine göre üç yıldır uygun gördükleri ilgili eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

14.     Makedonya-Üsküp/ Kosova- Priştine-Prizren-  ve Arnavutluk- Tiran’da çok yerleşkeli bir “Rumeli Üniversitesi” kurulması için bir yıla yaklaşan araştırma ve ön girişim çalışmalarını sürdürüyor.

15.     Türkiye’nin en büyük tasarım yayın kuruluşu, Yapı Endüstri Merkezi’nin ısmarlaması üzerine Profesör Ken Yeang ve ekibi tarafından uygulama ve eğitim amacıyla hazırlanan “ekodesign handbook’u basılmak üzere eşiyle birlikte Türk diline kazandırdı.

Tiran Epoka Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi ve Lisans Üstü program

 

İstiklal Cad. Bekar Sok. 22/2 Beyoğlu 34435, İSTANBUL  Tel: (0212) 292 52 52 - 53  Faks: (0212) 292 32 33

İnternet : http://www.sodev.org.tr   *   e-mail :   info@sodev.org.tr