ANA SAYFA

SODEV
KURUMSAL
SODEV
ETKİNLİKLERİ
SODEV
OKULLARI
DOSYALAR
SAYFALAR
GENÇLİK LİNKLER İLETİŞİM


SODEV - Sosyal Demokrasi Vakfı'na Nasıl Destek Olabilirsiniz?
 

"Gönüllü Üye" olabilirsiniz

Yasal nedenlerle sınırlı sayıda üye yapabildiğimizden, SODEV'e katkıda bulunmak isteyenleri "Gönüllü Üye" olmaya çağırıyoruz. "Gönüllü Üye"liği, bir sosyal demokrat olarak, bir yurttaş olarak bir yükümlülük hisseden  farklı kuşaklardan, mesleklerden, çevrelerden kişilerin, katkısını, sosyal demokrasi ideali çerçevesinde somutlayan bir ilişki olarak düşünüyoruz.

SODEV üye ve gönüllü üyelerinin isterlerse, sosyal demokrasi veya ülke sorunlarıyla ilgili uygun buldukları bir alanda, çok sınırlı zaman ayırarak da olsa bir etkinliğe katılmalarının, emek ve destek vermelerini çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için, çeşitli kentlerde var olan sosyal demokratların, üniversitelerin sosyal demokrat eğilimli öğrencilerinin ve öğrenci kulüplerinin, meslek kuruluşu ve sendika yöneticilerinin SODEV'in çeşitli projelerine, seminerlerine ya da çalışma gruplarına herhangi bir biçimde emek katkısında bulunmaları çağrısında bulunuyoruz.

SODEV üye ve gönüllü üyelerinden beklentimiz, yaptığımız işlere bilgileriyle katkıda bulunmaları, eleştirileriyle daha iyiye ulaşma çabamıza destek vermeleri veya yeni proje ve grup önerileri geliştirmeleridir.

SODEV üye ve gönüllü üyelerinden bir diğer isteğimiz ise, daha çok kendileriyle iletişim kurulması için gerekli masraflar olmak üzere SODEV'in genel masraflarının küçük bir bölümünü karşılamaya yardımcı olacak, düzenli bir maddi katkıda bulunmalarıdır. Genel uygulama kredi kartı numarasından, izin verilen miktarın her ay SODEV'e düzenli olarak aktarılmasıdır.

2010 yılında aylık minimum katkı 10 YTL,  Avrupa için 10 Euro, ABD ve diğer ülkeler için 15$'dır. Bu katkıların, SODEV'in ve sosyal demokrasinin gördüğü toplum desteğinin çok önemli bir ölçütü olduğunu düşünüyoruz.

("Gönüllü Üye" olmak için tıklayınız)

"Gönüllü Üye" sayımızı arttırmamıza destek olabilirsiniz - Gönüllü olarak SODEV çalışmalarına katılabilirsiniz

Gönüllü üye kampanyamızı ve SODEV çalışmalarını mümkün olduğunca farklı çevreden ve çok kişiye duyurmamızı sağlayabilir, çevrenizde kişileri SODEV'e gönüllü üye olmaya teşvik edebilirsiniz. Bu kişilere SODEV web sayfasını önerebilir, iletişim bilgilerini SODEV'e iletebilirsiniz. Yabancı dilden çevirilerde ve yayınlarımızın satışı ile özellikle gençlerin etkinliklerimize katılmasına yardımcı olabilirsiniz. Katkıda bulunabilecek kişilerle tanışmamızı sağlayabilirsiniz.

Bağış verebilir ve/veya sponsorluk desteği sağlayabilirsiniz - Yeni bağışçılarla ve/veya sponsorlarla tanışmamızı sağlayabilirsiniz

Sponsorlar: Ülkemizde Sosyal demokrasi bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılması için çalışan SODEV'i ve ülkemizin geleceğinde etkili olacak projelerini nakdi ve ayni bağışlarla desteklemenin, bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. SODEV'i destekleyiniz.

Taşınmaz Mal Bağışı: Kiralık bir binada hizmet veren SODEV'in bir sosyal demokrasi enstitüsü veya bir kültür merkezi oluşturabilmek amacıyla kendi binasına sahip olması veya gelir sağlayabilmesi için taşınmaz mal bağışı yapabilirsiniz.

Kütüphane, Arşiv: Sosyal demokrasi alanına giren konulardaki arşiv ve/veya kütüphaneniz var ise SODEV'e bağışlayabilirsiniz.

Büro çalışmalarımız için gereksinme duyduğumuz malzemeler ile gönüllü emek için bağış yapabilirsiniz.

Yukarıdaki konuyla ilgili detaylı bilgiye info@sodev.org.tr adresine açık adres ve telefon bilgilerinizi içeren bir e-posta yollayarak ulaşabilirsiniz.

Çalışma grupları veya komisyonlarda görev alabilir, katkıda bulunabilirsiniz

SODEV'in etkinliğini arttırma amacıyla yatay örgütlenmeyi geliştirebilmek için oluşturduğu veya oluşturmayı planladığı komisyon ve çalışma gruplarında görev alıp sosyal demokrat siyasi yaşama destek olabilecek projelerin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Web sayfasına ve olası yayınlarına reklam desteği verebilirsiniz

SODEV'i tanıtmak ve gelişmelere sosyal demokrat bakış açısıyla yorumda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz ve sık aralıklarla güncellemeye çalıştığımız web sayfasına giderek artan sayıda ziyaretçi gelmektedir. Web sayfamıza ilan vererek ve/veya ilan verecek kişilerle temasa geçmemizde aracı olarak, SODEV'e çok önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

Yukarıdaki konuyla ilgili detaylı bilgiye info@sodev.org.tr adresine açık adres ve telefon bilgilerinizi içeren bir e-posta yollayarak ulaşabilirsiniz.

Vakıf Yayınları'nın satışını arttırmamıza destek verebilirsiniz

SODEV Yayınları, bugüne kadar 40'ı aşkın kitap ve broşür yayınlamıştır. Bu yayınların sayıca çoğalması ve daha nitelikli hale getirilmeleri daha çok kişiye ulaştırılabilmeleri ile mümkündür. Yeni diziler ve biyografiler yayınlamayı, çokça çeviri yayın gerçekleştirmeyi hedefleyen SODEV en azından yayın masraflarını çıkarabilecek bir okur kitlesinin sürekliliğini sağlamak zorundadır.

SODEV yayınlarına aşağıda belirtilen kitapçılardan ve bunların internet satışlarından veya SODEV Merkezinden ulaşabilirsiniz

Yayınlarımızdan çevrenizi haberdar ederek bize destek olabilirsiniz.

SODEV Yayınları listesi
SODEV Kitapları nasıl temin edilebilir?

Vakıf tanıtımına destek verebilirsiniz

SODEV sosyal demokrasinin tanıtımı konusunda eğitim çalışmaları ve toplantılar gerçekleştirmektedir. Bunun yanında insan hakları, demokrasi, barış, sosyal dayanışma gibi konularda, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yoğun bir çaba harcamaktadır. SODEV tarafından gösterilen bu çabaların ve projelerin daha fazla bilinmesi ve SODEV'in yurtiçi ve yurtdışında bilinirliğini artırması için, televizyonlarda, radyolarda, günlük gazetelerde, dergilerde, İnternet ağlarında, içinde bulunduğunuz mesleki grupların ve hatta mezun olduğunuz okulların iletişim araçlarında, ürünleri ya da projeleri ile yer alması için aracı olabilirsiniz.

Ayrıca, SODEV'in tanıtım ürünlerinin üretilmesinde görev alabileceğiniz gibi, tanıtımın sonuçlarının izlenmesine de destek verebilirsiniz.

Yukarıdaki konuyla ilgili detaylı bilgiye info@sodev.org.tr adresine açık adres ve telefon bilgilerinizi içeren bir e-posta yollayarak ulaşabilirsiniz.

Artan yurtdışı ilişkilerimiz nedeniyle web sayfamızın yabancı dillere çevrimi için çeviri desteği verebilirsiniz

Web sayfamıza yazı yazarak, eleştirilerinizle yol göstererek destek olabilirsiniz.